Орон сууц, автомашин барьцаалсан зээл

Орон сууц, автомашин барьцаалан хэрэглээний болон бизнесийн зориулалтай зээл авах боломжтой.

Зээлийн хүү


2.6% - 3.5%

Зээлийн хугацаа


3 жил хүртэл

Барьцаа


Үл хөдлөх хөрөнгө


Авто машин

Иргэн бол
Бизнес эрхэлдэг бол