Автомашины зээл

ДА ХҮРЭЭ БОЛОН АВТО ЦОГЦОЛБОРТ МАНАЙ САЛБАР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Зээлийн хугацаа


3 жил хүртэл

Даатгал


Автомашины үнийн дүнгийн 1.35%
(1 жилийн хугацаатай)

Иргэн бол
Зээлийн хүү